HOME

Europejskie Centrum Sportu i Nauki to międzynarodowa organizacja szkoleniowa, oferująca kursy i szkolenia na najwyższym poziomie merytorycznym oraz praktycznym.

 

W naszych programach nauczania stawiamy na:
-doświadczonych wykładowców
-więcej zajęć praktycznych
-najnowsze metody nauczania
-dostosowanie programu nauczania do wieku i stopnia zaawansowania słuchaczy
-ciekawe zajęcie metodyczne

PO ZDANIU EGZAMINU TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO OTRZYMASZ OFICJALNY DYPLOM CERTYFIKOWANY PRZEZ ECSiN

Otrzymane dokumenty zobowiązują zarówno naszych absolwentów jak i placówkę do:
-rzetelnego wykonywania zawodu
-przestrzegania zasad etyki zawodowej
-propagowania aktywnego trybu życia
-ciągłego doskonalenia siebie i innych w zakresie kierunkowym