Close

Animator Tenisa

ECSiN z przyjemnością informuje o rozpoczęciu kursów w ramach wprowadzanego we współpracy z ITF nowego Systemu Kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów z licencją PZT. 

Programy oraz ocena kompetencji końcowych wszystkich szkoleń ściśle odpowiadają rekomendacjom Międzynarodowej Federacji Tenisowej i są integralną częścią projektu akredytacji naszego systemu przez ITF. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z nowoczesnym podejściem kompetencyjnym i skupiają się na doskonaleniu umiejętności przydatnych bezpośrednio w pracy z określonymi grupami tenisistów.

Wykładowcami są specjaliści z ITF.

Nasze kursy posiadają akredytację Polskiego Związku Tenisowego.

Charakterystyka

Absolwent 28-godzinnego kursu Animatora:

 •  umie grać w tenisa na poziomie ITN 9,
 • jako absolwent AWF lub studiów pedagogicznych posiada szczególne kwalifikacje do pracy z dziećmi,
 •  pracuje głównie w szkole, przedszkolu, w OSiR (np. na obiektach typu Orlik) lub jako trener osiedlowy ale także może pracować w klubie,
 • prowadzi zajęcia popularyzujące i zapoznające z grą w tenisa,
 • umie prowadzić zajęcia w licznych grupach,
 • umie pokazać różnorodne ćwiczenia koordynacyjne z piłką i rakietą,
 • umie prowadzić gry i zabawy ruchowe z piłką i rakietą.

Kadra

Droga mistrza

I Krok: Animator Tenisa – TU JESTEŚ

II Krok: Instruktor Tenisa

III Krok: Trener Tenisa

Uprawnienia

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymasz oficjalny tytuł Animatora Tenisa  certyfikowany przez ECSiN oraz PZT.

Dla nas najważniejsze jest Twoje wykształcenie, a otrzymane dokumenty zobowiązują zarówno naszych absolwentów jak i placówkę do:

 • rzetelnego wykonywania obowiązków w ramach nadanego tytułu zawodowego,
 • przestrzegania norm etycznych i moralnych jako edukator w teorii i praktyce,
 • propagowania aktywnego trybu życia,
 • ciągłego doskonalenia siebie i innych w zakresie kierunkowym.

Świadectwa, legitymacje i dyplomy wydawane przez ECSiN honorowane są w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wymagania

Wydanie świadectwa lub dyplomu ukończenia kursu  wiąże się z wielką odpowiedzialnością  i nie możemy sobie pozwolić  na jakiekolwiek kompromisy,  dlatego wymagamy od Ciebie zgodnie z zaleceniami ITF oraz PZT:

 • umiejętność gry w tenisa na poziomie 9 w skali od 1 -10 testu ITN Międzynarodowej Federacji Tenisowej – umiejętność prowadzenia wymiany na poziomie rekreacyjnym
 • umiejętności techniczne słuchacza oceniane będą na pierwszych zajęciach
 • ukończony 18 rok życia
 • zaświadczenie potwierdzające średnie wykształcenie

Struktura kursu

Zgodnie z wymaganiami PZT łączny wymiar kursu wynosi: 30 godzin (1 weekend).

Kurs przeprowadzany jest w systemie weekendowym od PT – ND.

Rozpoczęcie kursu jest w piątek o godz.16.00.

Egzamin

Na podstawie wytycznych PZT:

 • teoria – pytania otwarte
 • demonstracja uderzeń / nagrywanie
 • przeprowadzenie zajęć indywidualnych – 20 min.
 • przeprowadzenie zajęć w grupie – 20 min.
 • udział egzaminatora wytypowanego przez Polski Związek Tenisowy – licencja PZT

Cena

500 zł z licencją PZT

Zaliczkę w wysokości 500,- zł należy wpłacić na konto ECSiN w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Pełna opłata za uczestnictwo w kursie musi zostać wniesiona najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nr konta do płatności:
48 1050 1575 1000 0092 0945 6301

Sprawdź także nasze inne kursy i szkolenia: Tenisowe