Close

Kurs na instruktora tenisa

ECSiN prowadzi kursy tenisowe w ramach wprowadzanego we współpracy z ITF nowego Systemu Kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów z licencją PZT.

Programy oraz ocena kompetencji końcowych wszystkich szkoleń odpowiadają rekomendacjom Międzynarodowej Federacji Tenisowej i są integralną częścią projektu akredytacji naszego systemu przez ITF. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z nowoczesnym podejściem kompetencyjnym i skupiają się na doskonaleniu umiejętności przydatnych bezpośrednio w pracy z określonymi grupami tenisistów. Wykładowcami są specjaliści ITF.

Nasze kursy posiadają akredytację Polskiego Związku Tenisowego.

Charakterystyka

Absolwent 105-godzinnego kursu Instruktora:

 • umie grać w tenisa na poziomie ITN 6,
 • posiada kwalifikacje do pracy z początkującymi oraz średnio zaawansowanymi, rywalizującymi co najwyżej w swoim klubie/mieście (do poziomu ITN 6),
 • umie nauczyć podstaw gry w tenisa: podstawowych rozwiązań taktycznych i techniki uderzeń podstawowych,
 • umie korzystać z pomocy Asystentów,
 • potrafi zorganizować zawody w formule odpowiedniej dla początkujących i średnio zaawansowanych,
 • nie powinien pracować samodzielnie z zawodnikami zaawansowanymi.

Kadra

Droga mistrza

I Krok: Animator Tenisa

II Krok: Instruktor Tenisa – TU JESTEŚ

III Krok: Trener Tenisa

Uprawnienia

Po ukończeniu kursu na instruktora tenisa  w ECSiN masz możliwość podjęcia legalnej pracy na terenie Unii Europejskiej.
Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymasz oficjalny tytuł Instruktora Sportu certyfikowany przez ECSiN oraz PZT, a także licencje zawodową.

Dla nas najważniejsze jest Twoje wykształcenie, a otrzymane dokumenty zobowiązują zarówno naszych absolwentów jak i placówkę do:

 • rzetelnego wykonywania nadanego tytułu zawodowego,
 • przestrzegania norm etycznych i moralnych jako edukator w teorii i praktyce,
 • propagowania aktywnego trybu życia,
 • ciągłego doskonalenia siebie i innych w zakresie kierunkowym.

Świadectwa, legitymacje i dyplomy wydawane przez ECSiN honorowane są w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wymagania

Wydanie świadectwa lub dyplomu ukończenia kursu  wiąże się z wielką odpowiedzialnością  i nie możemy sobie pozwolić  na jakiekolwiek kompromisy,  dlatego wymagamy od Ciebie zgodnie z zaleceniami ITF oraz PZT:

 • umiejętność gry w tenisa na poziomie 6 w skali od 1 -10 testu ITN Międzynarodowej Federacji Tenisowej
 • umiejętność prowadzenia wymiany z podopiecznym
 • prawidłowa demonstracja podstawowych uderzen
 • umiejętności techniczne słuchacza oceniane będą na pierwszych zajęciach
 • ukończony 18 rok życia
 • zaświadczenie potwierdzające średnie wykształcenie

Struktura kursu

Zgodnie z wymaganiami PZT łączny wymiar kursu wynosi: 105 godzin (ok. 7 weekendów).

Kurs przeprowadzany jest w systemie weekendowym od PT – ND.

Rozpoczęcie kursu jest w piątek o godz.16.00.

Egzamin

Na podstawie wytycznych PZT:

 • teoria – pytania otwarte
 • demonstracja uderzeń / nagrywanie
 • przeprowadzenie zajęć indywidualnych – 20 min.
 • przeprowadzenie zajęć w grupie – 20 min.
 • udział egzaminatora wytypowanego przez Polski Związek Tenisowy – licencja PZT

Cena

2000 zł z licencją PZT.

Zaliczkę w wysokości 500,- zł należy wpłacić na konto ECSiN w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Pełna opłata za uczestnictwo w kursie musi zostać wniesiona najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nr konta do płatności:
48 1050 1575 1000 0092 0945 6301

Sprawdź także nasze inne kursy i szkolenia: Tenisowe