Close

Kurs na trenera tenisa ziemnego

ECSiN z przyjemnością informuje o rozpoczęciu kursów w ramach wprowadzanego we współpracy z ITF nowego Systemu Kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów z licencją PZT. 

Programy oraz ocena kompetencji końcowych wszystkich szkoleń ściśle odpowiadają rekomendacjom Międzynarodowej Federacji Tenisowej i są integralną częścią projektu akredytacji naszego systemu przez ITF. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z nowoczesnym podejściem kompetencyjnym i skupiają się na doskonaleniu umiejętności przydatnych bezpośrednio w pracy z określonymi grupami tenisistów.

Wykładowcami są specjaliści z ITF.

Nasze kursy posiadają akredytację Polskiego Związku Tenisowego.

Charakterystyka

Absolwent 150-godzinnego kursu Trenera:

 • jako Instruktor ukończył 150-godzinny kurs Trenera,
 • umie grać w tenisa na poziomie ITN 5,
 • poszerzył swoje kwalifikacje o umiejętności szczególnie przydatne w pracy z zawodnikami grającymi wyczynowo, aż do poziomu ogólnopolskiego (do poziomu ITN 3),
 • umie doskonalić taktykę i technikę wzbogacając o rozwiązania i elementy bardziej zaawansowane,
 • umie rozwijać zdolności motoryczne oraz umiejętności psychologiczne wychowanków,
 • potrafi fachowo pełnić rolę opiekuna podczas zawodów,
 • umie konstruować plany treningowe i startowe dla zawodników turniejowych.

Kadra

Droga mistrza

I Krok: Animator Tenisa

II Krok: Instruktor Tenisa

III Krok: Trener Tenisa – TU JESTEŚ

Uprawnienia

Po ukończeniu kursu na trenera  tenisa  w ECSiN masz możliwość podjęcia legalnej pracy na terenie Unii Europejskiej.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymasz oficjalny tytuł Trenera Tenisa certyfikowany przez ECSiN oraz PZT.

Dla nas najważniejsze jest Twoje wykształcenie, a otrzymane dokumenty zobowiązują zarówno naszych absolwentów jak i placówkę do:

 • rzetelnego wykonywania nadanego tytułu zawodowego,
 • przestrzegania norm etycznych i moralnych jako edukator w teorii i praktyce,
 • propagowania aktywnego trybu życia,
 • ciągłego doskonalenia siebie i innych w zakresie kierunkowym.

Świadectwa, legitymacje i dyplomy wydawane przez ECSiN honorowane są w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wymagania

Wydanie świadectwa lub dyplomu ukończenia kursu wiąże się z wielką odpowiedzialnością i nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek kompromisy, dlatego wymagamy od Ciebie zgodnie z zaleceniami ITF oraz PZT:

 • umiejętność gry w tenisa na poziomie min. ITN 5 w skali od 1 -10 testu ITN Międzynarodowej Federacji Tenisowej
 • umiejętność prowadzenia wymiany z zaawansowanym zawodnikiem
 • prawidłowa demonstracja specjalistycznych  uderzeń
 • umiejętności techniczne słuchacza  oceniane będą na pierwszych zajęciach
 • posiadanie licencji instruktora sportu w tenisie i pisemna opinia o pracy w licencjonowanym klubie (co najmniej 2 lata)
 • ukończony 18 rok życia
 • zaświadczenie potwierdzające średnie wykształcenie

Struktura kursu

Zgodnie z wymaganiami PZT łączny wymiar kursu wynosi: 150 godzin (ok. 10 weekendów).

Kurs przeprowadzany jest w systemie weekendowym od PT – ND.

Rozpoczęcie kursu jest w piątek o godz.16.00.

Egzamin

Na podstawie wytycznych PZT:

 • teoria – pytania otwarte
 • demonstracja uderzeń / nagrywanie
 • przeprowadzenie zajęć indywidualnych – 20 min.
 • przeprowadzenie zajęć w grupie – 20 min.
 • udział egzaminatora wytypowanego przez Polski Związek Tenisowy – licencja PZT

Cena

4000 zł z licencją PZT

Zaliczkę w wysokości 500,- zł należy wpłacić na konto ECSiN w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Pełna opłata za uczestnictwo w kursie musi zostać wniesiona najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nr konta do płatności:
48 1050 1575 1000 0092 0945 6301

Sprawdź także nasze inne kursy i szkolenia: Tenisowe