Close

Trener Motoryczny Pro ze specjalizacją

ECSiN z dumą ogłasza zapisy na kurs Trenera Motorycznego PRO ze specjalizacją. Zajęcia prowadzą wykładowcy na co dzień pracujący z wybitnymi zawodnikami różnych konkurencji w ich naturalnym środowisku. Wykorzystując swoje doświadczenie kładą oni ogromny nacisk na praktykę realizowaną w obrębie zajęć. Słuchacze mają wyjątkową okazję obserwowania technik treningowych czołowych reprezentantów poszczególnych dyscyplin odwiedzając renomowane ośrodki przygotowań sportowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Zakończenie szkolenia nie oznacza dla nas brak dalszego zainteresowania rozwojem absolwentów. Zostają oni objęci programem poleceń zawodowych utrzymującym płynność w procesie zatrudnienia.

trener motorycznu

Data kolejnego kursu:

22.02.2018

Charakterystyka

 • uczestnik jest zobowiązany do posiadania wiedzy i praktyki z poziomu trenera motorycznego pro
 • bierze udział w kursie trwającym 6 miesięcy
 • całkowita liczba godzin wynosi 140
 • odbywają się 2 zjazdy w miesiącu gdzie przeprowadzane są zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne
 • kurs kończy się egzaminem teoretycznym w formie dyskusji oraz egzaminem praktycznym
 • absolwent otrzymuje uprawnienia do pracy z zawodnikami na poziomie amatorskim jak i zawodowym
 • nabywa umiejętności przygotowania i wspierania zawodników startujących w zawodach, do pierwszej ligi włącznie, w wielu dyscyplinach sportowych
 • specjalizacja umożliwia prowadzenie zawodnika na poziomie olimpijskim
 • słuchacz zapoznaje się z założeniami treningu psychologicznego, a w tym treningu mentalnego, treningu wyobrażeniowego, treningu regulacji pobudzenia psychofizjologicznego
 • poznaje różne rodzaje testów wydolnościowych odpowiednio zbudowanych dla potrzeb wybranej dyscypliny w ramach specjalizacji
 • przeprowadza zdalne testy wydolności bazujące na sztucznej inteligencji

Kadra

Fizjologia Ogólna

 1. Elektrofizjologia: Fizjologia komórki, homeostaza, mechanizm transportu błonowego, pompa sodowo-potasowa, potencjały błonowe – spoczynkowy i czynnościowy, budowa komórki nerwowej ,przekaźnictwo synaptyczne, przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe.
 2. Mięśnie szkieletowe, funkcje, rodzaje skurczów, praca fizyczna, źródła energii. (molekularny skurcz mięśnia, rodzaje włókien mięśniowych, nowe klasyfikacje)
 3. Odruchy: odruch, łuk odruchowy, klasyfikacja odruchów (okluzja, konwergencja, dywergencja, torowanie i hamowanie odruchów)
 4. Ośrodkowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy, narządy zmysłów (prawa), receptory, mediatory, drogi i ośrodki
 5. Serce (budowa i funkcje mięśnia sercowego, układ bodźco przewodzący, parametry hemodynamiczne układu krążenia: objętość wyrzutowa, pojemność minutowa, współczynnik pracy serca, metody rejestracji cech charakteryzujących czynność układu krążenia w spoczynku i podczas różnych wysiłków
 6. Układ krążenia (cechy tętna możliwe do oceny metodą palpacyjną, pomiar ciśnienia tętniczego i wykorzystanie w praktyce, regulacja przepływu krwi w układzie krążenia)
 7. Krew Skład krwi oraz jej funkcje. Fizjologiczne znaczenie składników morfologicznych i osocza (erytrocyty, leukocyty, trombocyty, hematokryt, białka osocza)
 8. Układ oddechowy (oddychanie zewnętrzne, pomiar objętości i pojemności oddechowych – spirometria, pomiar wentylacji płuc i rytmu oddechowego, nerwowa kontrola oddychania, chemoreceptory).

Fizjologia wysiłku

 1. Fizjologiczna klasyfikacja wysiłków fizycznych (homeostaza, podział wysiłków ze względu na rodzaj skurczu mięśniowego, czas trwania, intensywność, obciążenie, metabolizm)
 2. Energetyka wysiłków fizycznych. (Energetyka pracy mięśniowej. Kontrola mobilizacji i gromadzenie substratów energetycznych.)
 3. Adaptacja organizmu do wysiłków fizycznych (adaptacja układu: mięśniowego, krwionośnego, oddechowego, w obrazie krwi, koordynacji nerwowo-mięśniowej), Adaptacja bieżąca, przedłużona i utrwalona.
 4. Proste metody oceny wydolności (próby statyczne i dynamiczne)
 5. Wydolność fizyczna, (definicja, determinanty, atrybuty) – ocena laboratoryjna i terenowa.
 6. Ocena składu ciała -różne metody oceny składu ciała ( plusy i minusy różnych metod)
 7. Kalorymetria, współczynnik pracy użytecznej (określenie optymalnej intensywności do spalania tkanki tłuszczowej w treningu, spoczynkowa i wysiłkowa przemiana materii)
 8. Pośrednie i bezpośrednie metody oceny VO2max. (czynniki determinujące jego poziom, obecne trendy, progi metaboliczne, sposób ich określenia i wykorzystania w nowoczesnej fizjologii)
 9. Wydolność beztlenowa – ocena laboratoryjna i terenowa. (test Wingate, testy radarowe i inne)
 10. Zmęczenie i skuteczność restytucji po różnych wysiłkach fizycznych. (sposoby oceny restytucji, podział, prawa)

Psychologia

 1. Metody oceny wydolności tlenowej (terenowe badani a ergospirometryczne, interpretacja i wykorzystanie w ocenie zawodnika i w treningu)
 2. Metody oceny wydolności beztlenowej (radarowe badania wydolności anaerobowej, interpretacjKIM treningu)
 3. Zdalne testy oceny wydolności bazujące na sztucznej inteligencji (testy smartergotest rodzaje i diagnostyczność w różnych dyscyplinach) Sposoby przeprowadzenia testów SET (smartergotest), ich interpretacja oraz zastosowanie w treningu.
 4. Trening mocy i pojemności fosfagenowej (powtórzeniowy)– fizjologiczne podstawy treningu szybkości (sposoby doboru obciążeń oraz przeprowadzenia treningu na podstawie badań, ustalenie optymalnego czasu pojedynczego powtórzenia wysiłku , zależnie od celu treningu)
 5. Trening mocy i pojemności glikolitycznej (interwałowy) – fizjologiczne podstawy treningu wytrzymałości anaerobowej (sposoby doboru obciążeń oraz przeprowadzenia treningu na podstawie badań)
 6. Trening wytrzymałości ogólnej – mocy tlenowej (VO2max) (sposoby doboru obciążeń oraz przeprowadzenia treningu na podstawie badań)

Program kursu w punktach

 1. Trener przygotowania motorycznego, filozofia i metodyka pracy trenera.
 2. Fizjoterapia w sporcie -metody i formy w fizjoterapii.
 3. Biomechanika stawów
 4. Ocena motoryki podstawowej w ramach fizjoterapii
 5. Odnowa biologiczna
 6. Zapobieganie kontuzjom w sporcie
 7. Fizjologia ogólna: Mięśnie szkieletowe, funkcje, rodzaje skurczów, praca fizyczna, źródła energii. (molekularny skurcz mięśnia, rodzaje włókien mięśniowych, nowe klasyfikacje)
 8. Rodzaje testów wydolności fizycznej.
 9. Fizjologia wysiłku- Fizjologiczna klasyfikacja wysiłków fizycznych.
 10. Metody oceny wydolności tlenowej i beztlenowej
 11. Zdalne testy oceny wydolności bazujące na sztucznej inteligencji
 12. Adaptacja organizmu do wysiłków fizycznych.
 13. Trening mocy i pojemność fosfagenowej i glikolitycznej.
 14. Wprowadzenie do praktycznej psychologii sportu – rola psychologii w sporcie
 15. Znaczenie i rola koncentracji uwagi, rola i znaczenie emocji w sporcie sposoby kontroli emocji.
 16. Efektywna komunikacja w sporcie (zasady oraz najczęstsze błędy w komunikacji na linii trener zawodnik (case study)
 17. Rodzaje treningu psychologicznego- trening mentalny w sporcie (trening wyobrażeniowy, trening regulacji pobudzenia psychofizjologicznego,
 18. Trening i jego rodzaje , planowanie i programowanie treningów
 19. System procesu treningowego(makrocykl, mezocykl, mikrocykl, okresy przygotowawczy, startowy BPS.
 20. Kształtowanie cech motorycznych: szybkość , wytrzymałość, siła , koordynacja
 21. Kontrole procesu treningowego oraz metody treningowe, zjawisko adaptacji i superkompensacji w sporcie.
 22. Suplementacja oraz odżywianie w sporcie .

Cena

4000 zł

Sprawdź także nasze inne: Kursy i Szkolenia