Close

Szkolenie SET

tenis debel

Data kolejnego szkolenia:

3.02.2018

Wymagania

Fizjologia układu krążenia w tym adaptacja do wysiłków. Fizjologia układu nerwowego i narządów zmysłów. Układ krążenia – serce. Hemodynamika. Krew. Fizjologia układu oddechowego. Podstawowa i spoczynkowa przemiana materii. Fizjologia układu ruchu. Fizjologia gospodarki kwasowo-zasadowej

Fizjologiczne testy w ocenie wydolności fizycznej.  Koszt fizjologiczny pracy fizycznej. Wydolność fizyczna, atrybuty – ocena laboratoryjna i terenowa. Zmęczenie i skuteczność restytucji po różnych wysiłkach fizycznych. Adaptacja do wysiłków fizycznych w obrazie zmian w układzie krążenia i składzie krwi

Część teoretyczna

  1. Energetyka wysiłków fizycznych. (Energetyka pracy mięśniowej.)
  2. Ocena składu ciała – różne metody oceny składu ciała ( plusy i minusy różnych metod)
  3. Kalorymetria, współczynnik pracy użytecznej (określenie optymalnej intensywności do spalania tkanki tłuszczowej w treningu, spoczynkowa i wysiłkowa przemiana materii)
  4. Pośrednie i bezpośrednie, metody oceny VO2max. (czynniki determinujące jego poziom, obecne trendy, progi metaboliczne, sposób ich określenia i wykorzystania w nowoczesnej fizjologii)
  5. Skuteczność restytucji po różnych wysiłkach fizycznych. (sposoby oceny restytucji, podział, prawa)

Część praktyczna

  1. Metody oceny wydolności tlenowej (terenowe badani a ergospirometryczne, interpretacja i wykorzystanie w ocenie zawodnika i w treningu)
  2. Zdalne testy oceny wydolności bazujące na sztucznej inteligencji (testy smartergotest rodzaje i diagnostyczność w różnych dyscyplinach) Sposoby przeprowadzenia testów SET (smartergotest), interpretacja oraz zastosowanie w treningu.
  3. Algorytmiczna ocena składu ciała porównanie do innych (klasycznych)
  4. Biegowe i rowerowe testy Smartergotest.
  5. Interpretacja wyników badań uzyskanych z badań ergospirometrycznych bezpośrednich i pośrednich.

Prowadzący

bartosz ochmann

Cena

Cena: 500 zł

Czas trwania: 2 dni

Sprawdź także nasze inne szkolenia: Sportowe