Close

Wychowawca kolonijny

Wakacje lub ferie to okazja, aby nasze dzieci spędziły wspaniałe chwile i dobrze wypoczęły. Najważniejszy jest wybór odpowiednich form wypoczynku, które nie tylko będą sprawiać radość i spełniać marzenia, ale będą miały funkcję edukacyjną i pozostawią wspaniałe wspomnienia. Dlatego tak ważna jest rola wychowawcy kolonijnego.Podstawowym jego zadaniem i wielką odpowiedzialnością jest to, żeby wakacje były wyjątkowe,bezpieczne, pełne wrażeń i zdobytych umiejętności.

Wychowawca kolonijny

Data kolejnego szkolenia:

2.02.2018

Komu można zaufać?

Zatrudnienie odpowiedniego opiekuna to jeden z najważniejszych warunków udanego wypoczynku. Osoba taka powinna łatwo nawiązywać kontakt,spełniać się w pracy dziećmi i, co chyba najistotniejsze, powinna inspirować podopiecznych do rozwijania własnych zdolność w warunkach wakacji letnich lub zimowych.

Podczas naszych zajęć dzieci obcują w pełni z językiem angielskim, nie używamy języka polskiego w zupełności.

Plan szkolenia

Lp.TematWykładyĆwiczenia
1.Organizacja wypoczynku dziecii młodzieży:4

– koordynacyjna rola władz oświatowych


– formy wypoczynku


– organizatorzy wypoczynku


– podstawy prawne i obowiązujące przepisy

2.Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:


– struktura placówki


– rada wychowawców


– grupa jako zespół wychowawczy


– organizacja życia, rozkład dnia


– regulamin uczestnika

3.Planowanie pracy wychowawczo- opiekuńczej:21

– opracowanie planu wychowawczego grupy


– metody i formy realizacji planów wychowawczych


– dokumentacja wychowawcy

4.Obowiązki wychowawcy grupy2
5.Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:15

– cele i zadania wychowania fizycznego


– masowa nauka pływania


– gry i zabawy ruchowe


– zajęcia z gier zespołowych


– lekkoatletyka


– olimpiada sportowa itp.

6.Turystyka i krajoznawstwo:14

Cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek wypoczynku


– organizacja wycieczek


– organizacja biwaków


– gry terenowe itp.

7.Zajęcia kulturalno oświatowe.14

Cele i zadania zajęć kulturalno- oświatowych:


– organizacja zajęć kulturalno- oświatowych


– elementy kulturalne zajęć w programie dnia


– gry i zabawy świetlicowe


– konkursy, wystawy, dyskusje


– śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem


– organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk


– prowadzenie kroniki

8.Zajęcia praktyczno- techniczne.11

Cele i zadania zajęć praktyczno- technicznych:


– formy i rodzaje zajęć praktyczno- technicznych


– prace dekoracyjne i zdobnicze


– indywidualne zainteresowania uczestników


– rozwój zainteresowań uczestników

9.Prace społecznie użyteczne.2

Cele i zadania prac społecznie użytecznych:


– wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych


– prace w zakresie samoobsługi


– prace na rzecz placówki


– prace na rzecz środowiska

10.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:43

– przepisy dotyczące bezpieczeństwa


– przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku


Suma godzin1818
Razem36

Prowadzący

maciej mikita

Cena

Cena: 200,- zł

Sprawdź także nasze inne: Szkolenia